| | | AAA
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Głuchołazach i Oddział w Konradowie
Aktualne komunikaty w dziale INFORMACJE: opłaty, zapowiedź filmu itd.::POMYSŁY DO ZABAWY I PRACY Z DZIECKIEM W DOMU

Rozkład dnia


5:30-8:00 - Przyjście dzieci do przedszkola. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela.

8:00-13:00 - REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00-8:30 - Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka ( np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcję, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dziećmi.

8:30-8:45 – Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

8:45-9:00 – Śniadanie

9:00-10:00 - Zajęcia wychowawczo–edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela materiałów i środków dydaktycznych.

10:00-11:15 - Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali zajęć ćwiczenia gimnastyczne.

11:15-11:30 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

11:30-12:00 - I danie i deser

12:00-13:00 - Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej. Zabawy dowolne dzieci w sali.

13:00-13:15 - Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

13:15-13:30 - II danie

13:30-15:00 - zajęcia dodatkowe wg programów własnych dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

15:00-16:00 - Zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym.